Links

Links

Op deze pagina vindt u links naar websites en documenten met handige informatie.

Autisme en centrum autisme
Balans - Naar het gelijknamige tijdschrift voor ouders, met daarin veel informatie en tips voor kinderen met PDD-NOS, ADHD, etc.
GGD Zuid-Holland West - De GGD Zuid-Holland West is gesplitst in meerdere organisaties, waaronder Stichting Jeugdgezondheid Zuid Holland West (JGZ). Dat is nu de jeugdgezondheidverlener voor kinderen van 0 - 23 jaar in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer. De schoolarts valt nu onder deze dienst, de Jeugdgezondheid Zuid Holland West (zie Schoolgids van De Prinsenhof en www.jgzzhw.nl).
Informatie over huiselijk geweld
Jong Perspectief - informatie over het Maatjesproject
Informatie voor kinderen en jongeren over kindermishandeling.
Kern Kinderopvang voor informatie over buitenschoolse opvang, Kidsclub, gastouders, etc.
Ontdekken voor kinderen met Kidzlab, Ontdekplek en Encyclopedoe
Nibud geeft informatie over geld en wonen, werken, uit elkaar gaan, kinderen hebben en de toekomst regelen, over omgaan met geld, schulden en besparen.